undefined
undefined
undefined
+
 • undefined
 • undefined
 • undefined

3.8V 1160mAh 野生动物抓拍相机电池

标称电压: 3.8V

额定容量: 1160mAh

充电电压: 4.35V

标准充电电流: 232mA

最大充电电流: 580mA

标准放电电流: 232mA

最大放电电流: 580mA

放电截止电压: 3.0V

充电温度: 0~45℃

放电温度: -20~60℃

尺寸: 79*70*19mm

通讯协议:I2C

产品特点:高精密度外壳、易更换

关键词:

特种定制电池

 • 产品描述
  • 商品名称: 3.8V 1160mAh 野生动物抓拍相机电池
  • 编号: YF-A025
  • 产品分类: 安防电池
  • 电池电压: 3.2V~7.4V
  • 电池容量: 1~5Ah

  标称电压: 3.8V 额定容量: 1160mAh 充电电压: 4.35V 标准充电电流: 232mA 最大充电电流: 580mA 标准放电电流: 232mA 最大放电电流: 580mA 放电截止电压: 3.0V 充电温度: 0~45℃ 放电温度: -20~60℃ 尺寸: 79*70*19mm 通讯协议:I2C 产品特点:高精密度外壳、易更换

  标称电压: 3.8V

  额定容量: 1160mAh

  充电电压: 4.35V

  标准充电电流: 232mA

  最大充电电流: 580mA

  标准放电电流: 232mA

  最大放电电流: 580mA

  放电截止电压: 3.0V

  充电温度: 0~45℃

  放电温度: -20~60℃

  尺寸: 79*70*19mm

  通讯协议:I2C

  产品特点:高精密度外壳、易更换

产品咨询

提交