undefined
undefined
undefined
+
 • undefined
 • undefined
 • undefined

12.8V 100Ah 铅改锂电池

额定电压: 12.8V

额定容量: 100Ah

充电电压:14.4V

标准充电电流: 20A

最大充电电流: 50A

标准放电电流:50A

最大放电电流: 100A

放电截止电压:10.8V

充电温度: 0~55℃

放电温度: -20~60℃

尺寸:330*175*216mm

防护等级:IP55

循环寿命:>2500次

产品认证:UN38.3、MSDS

产品特点:内置BMS电源管理系统,循环寿命长

关键词:

特种定制电池

 • 产品描述
  • 商品名称: 12.8V 100Ah 铅改锂电池
  • 编号: YF-T008
  • 产品分类: 铅改锂电池
  • 电池电压: 9.6V~14.8V
  • 电池容量: 50~100Ah

  12.8V 100Ah 铅改锂电池 IP55级防护,内置BMS电源管理系统 循环寿命>2500次

  额定电压: 12.8V

  额定容量: 100Ah

  充电电压:14.4V

  标准充电电流: 20A

  最大充电电流: 50A

  标准放电电流:50A

  最大放电电流: 100A

  放电截止电压:10.8V

  充电温度: 0~55℃

  放电温度: -20~60℃

  尺寸:330*175*216mm

  防护等级:IP55

  循环寿命:>2500次

  产品认证:UN38.3、MSDS

  产品特点:内置BMS电源管理系统,循环寿命长

产品咨询

提交