undefined
+
 • undefined

10.8V 5200mAh 太阳能物连网关电源

标称电压: 10.8V 

额定容量: 5200mAh

充电电压: 12.6V

标准充电电流: 1040mA

最大充电电流: 2600mA

标准放电电流: 1040mA

最大放电电流: 5000mA

放电截止电压: 8.25V

充电温度: 0~45℃

放电温度:-20~60℃

尺寸: 154*72*25.9mm

电池内阻: ≤210mΩ

重量: 515g

产品特点:能量密度高,安全可靠

关键词:

特种定制电池

 • 产品描述
  • 商品名称: 10.8V 5200mAh 太阳能物连网关电源
  • 编号: YF-W012
  • 产品分类: 物联网电池
  • 电池电压: 9.6V~14.8V
  • 电池容量: 5~10Ah

  标称电压: 10.8V  额定容量: 5200mAh 充电电压: 12.6V 标准充电电流: 1040mA 最大充电电流: 2600mA 标准放电电流: 1040mA 最大放电电流: 5000mA 放电截止电压: 8.25V 充电温度: 0~45℃ 放电温度:-20~60℃ 尺寸: 154*72*25.9mm 电池内阻: ≤210mΩ 重量: 515g 产品特点:能量密度高,安全可靠

  标称电压: 10.8V 

  额定容量: 5200mAh

  充电电压: 12.6V

  标准充电电流: 1040mA

  最大充电电流: 2600mA

  标准放电电流: 1040mA

  最大放电电流: 5000mA

  放电截止电压: 8.25V

  充电温度: 0~45℃

  放电温度:-20~60℃

  尺寸: 154*72*25.9mm

  电池内阻: ≤210mΩ

  重量: 515g

  产品特点:能量密度高,安全可靠

产品咨询

提交